Archív Dobré nápady
Streda, 08. Júla 2020
Prihlásiť sa

Upozornenie

Toto je archív stránky "Dobré nápady" a nie je možné sa sem registrovať.

Existujúce registrácie sú stále platné a môžete sa prihlásiť pomocou vašeho exitujúceho konta.

Pre váš počítač a telefón
Inzercia

Sme aj na Facebook-u
FB - Dobré Nápady . info

Partneri
skolskyservis.sk

kvetinky.eu

hoo
Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Dnes veľmi často skloňovaná téma  masmédiami a hlavne nami  rodičmi. Veľa z nás mudruje nad tým čo by mali učitelia a čo môžu a čo by sme my spravili, keby sme boli na ich mieste a podobne. 
Nemáme však všetci možnosť prečítať si, čo si o tom myslia učitelia. Nekúpime si hocikedy časopis alebo noviny, kde si učitelia vymieňajú svoje názory a postoje.

Ponúkame vám preto článok p. Burjana na túto tému, ktorý nás zaujal. 
 

 

Čítať s porozumením treba na všetkých predmetoch

    Mnohí učitelia si pojmy čitateľská gramotnosť a čítanie s porozumením automaticky spájajú so slovenčinou. Majú pocit, že ide o učivo predmetu slovenský jazyk a literatúra a že o rozvoj týchto schopností u žiakov by sa mali starať predovšetkým slovenčinári. Nie je to však pravda. Čítanie s porozumením (ČsP) je typická „prierezová“ schopnosť, ktorú žiaci potrebujú na väčšine predmetov a na väčšine predmetov by si ju aj mali rozvíjať. Podobne logické myslenie treba používať a rozvíjať nielen na matematike, správne sa vyjadrovať a písať treba nielen na slovenčine atď. Máte pocit, že venovať sa čítaniu s porozumením napríklad na dejepise je strácaním času? Nezabúdajte, že cieľom nie je odučiť, ale naučiť. Ak žiaci nebudú správne rozumieť textom v učebnici dejepisu, ich vedomosti nebudú môcť byť dostatočne hlboké.
    Učitelia matematiky sú často svedkami situácie, že žiak nevie vyriešiť slovnú úlohu, pretože aj keď si ju opakovane prečíta, nevie z textu zistiť, čo je dané a čo má vlastne zistiť. Zlyháva teda hneď v prvej fáze riešenia, ktorá nesúvisí s matematikou, ale s čítaním s porozumením.
    Schopnosť čítať s porozumením by u žiakov mali rozvíjať učitelia väčšiny predmetov. Uvádzame niekoľko námetov, ako na to.
Slovné úlohy
    Výbornou príležitosťou pre nácvik ČsP sú slovné úlohy, ktoré sa žiaci učia riešiť na matematike. Sú to minipríbehy opisujúce nejakú konkrétnu situáciu, v ktorej sú zadané isté známe údaje a úlohou žiaka je na ich základe zistiť (vypočítať) nejaký ďalší údaj, ktorý nás zaujíma. Je zrejmé, že ak žiak opísanú situáciu nechápe a nevie si ju predstaviť, má iba malé šance úlohu vyriešiť. Preto by učitelia matematiky mali žiakov učiť nielen to, ako riešiť slovné úlohy, ale aj to, ako im porozumieť (skôr, než ich začneme riešiť). Ako na to? Napríklad tak, že budete so žiakmi občas robiť nasledujúce aktivity:
1.    Po prečítaní textu slovnej úlohy vyzvite žiaka, aby prerozprával jej zadanie vlastnými slovami. Ťažšia verzia: žiak nesmie vo svojom rozprávaní použiť žiadne slová, ktoré sú použité v pôvodnom texte úlohy.
2.    Ubezpečte sa, že žiak rozumie všetkým pojmom, ktoré sa vyskytujú v texte úlohy. Platí to nielen o matematických pojmoch, ale aj o tých ostatných. Ak napríklad slovná úloha začína slovami: „Prezidentská amnestia sa týkala 4 % väzňov...“, overte si, že žiaci rozumejú pojmu amnestia. (Podrobnejšie o pojmoch viď ďalej.)
3.    Po prečítaní textu slovnej úlohy vyzvite žiaka, aby vymenoval všetko, čo sa z opisu situácie dozvedel, najmä všetky fakty a údaje, ktoré sú dané (ktoré poznáme).
4.    Vyzvite žiaka, aby svojimi slovami povedal, čo máme v úlohe zistiť. Nech uvedie aj jednotky (kusy, litre, metre, kilogramy...), v ktorých by mal byť výsledok.
    Podotýkame, že uvedené aktivity treba robiť predtým, ako žiak začne úlohu riešiť. Ich cieľom je ubezpečiť sa, že žiak presne porozumel zadaniu slovnej úlohy, prípadne, ak niečomu neporozumel, navádzacími otázkami ho k tomu doviesť.

Pojmy
    Častou príčinou nedostatočného porozumenia textu sú pojmy, ktoré sa v ňom vyskytujú. Môže ísť o odborné pojmy, ktoré sú súčasťou učiva daného predmetu (fyziky, chémie, biológie, dejepisu...), môže ísť o pojmy, ktoré by žiaci mali poznať z iných predmetov, no môže ísť aj o cudzie slová alebo o pojmy z bežného jazyka, ktoré sa na žiadnom školskom predmete explicitne nepreberajú. Učitelia nevedia vždy odhadnúť, ktoré pojmy sú žiakom neznáme. Občas automaticky predpokladajú, že žiaci poznajú význam slov, ktoré sa často vyskytujú v médiách. To však nemusí byť pravda. Žiaci sledujú iné relácie ako učitelia a samotné médiá používajú rôzne pojmy bez toho, aby ich vysvetlili. Dodnes si pamätám, ako som na základnej škole jedného dňa sám prišiel na to, čo je to občianska vojna. Že v nej – na rozdiel od „bežnej” vojny – proti sebe bojujú príslušníci toho istého štátu či národa. Pritom pojem občianska vojna som počul na dejepise viackrát, no žiadny učiteľ nám ho nevysvetlil.
    Veľkým pomocníkom pri lepšom porozumení pojmom (a textom) je kladenie otázok. Vycvičte svojich žiakov, aby pre nich bolo pýtanie sa automatickou súčasťou čítania akéhokoľvek textu. Prečo sa Sicílska bula volá sicílska, keď ju vydal nemecký cisár a týkala sa Českého kráľovstva? Prečo sa nejaký dokument volá Pragmatická sankcia?

    „Dôkladné” čítanie
    Nasledujúcu aktivitu môžete so žiakmi robiť takmer na každom predmete: vyzvite ich, aby priebežne monitorovali médiá, tlač, internet, nápisy na verejných priestranstvách atď. a hľadali texty obsahovo súvisiace s vaším predmetom, v ktorých sa vyskytujú:
nepresné formulácie,
vecné chyby a nezmysly,
nejednoznačné (viaczmyselné) formulácie.

Nájdené „perličky” potom môžete spoločne rozobrať na hodine.


Vladimír BURJAN, časopis DOBRÁ ŠKOLA
www.dobraskola.com
 

škola


   
 
A tak sa vrhnite na počítanie spolu s našou stránkou: http://www.dobrenapady.info/hrame-sa-s-cislami-fc34.htm


 

Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Reklama